škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

1. společný koncert DPS v Chotovinách

Konec školního roku se blíží mílovými kroky. I náš školní sbor právě úspěšně završil další sezónu, když přivítal kamarády z Protivína a pro žáky naší školy a chotovinskou veřejnost uspořádal v pátek 13. června dva společné koncerty.
Myslíme, že se líbily všem školákům, kteří se dopoledne sešli v sále, aby vyslechli koncert tří školních sborů a potkali se se sborovými zpěvem tak jako jejich protivínští vrstevníci o pár týdnů dříve. Těm nejstarším se možná více líbila děvčata, ale to není na škodu, protože je dobré vědět, jaké může mít moje budoucí milá umělecké spády a že možná budu muset i na koncert 4tetu. Pak se sboroví kamarádi a kamarádky vydali na oběd. Smažáček na objednávku prý moc chutnal a to jsme obzvlášť rádi, protože v Protivíně nás hostili na jedničku s hvězdičkou. Pak už záleželo na dětech, jak prožijí těch pár hodin, které zbývaly do hlavního koncertu. Děkujeme všem našim rodičům, kteří se vzorně postarali o vzácnou návštěvu a oplatili tak péči z Protivína. Kostel Církve československé husitské v Chotovinách byl více než důstojným místem našeho společného zpívání, kterým vyvrcholilo výměnné setkání školních sborů z Protivína a Chotovin. Děkujeme paní farářce Petře Tamchynové a celému Sboru za vřelé přijetí. Na závěrečném koncertu jsme se museli pochlubit i flétnovým souborem Píšťalka, který k mnoha úspěchům dovedla paní Jana Zrzavecká.  Pro naše zpěváky to byla nová a určitě důležitá zkušenost. Viděli, jak se to dělá jinde, a měli jsme co okoukávat, protože paní učitelka Lenka Přástková vede své sbory skvěle. To je znát i na přátelských vztazích, které panují mezi ní a malými i velkými zpěváky. Velkou úlohu hraje jistě i podpora kolegů, především spolehlivý servis paní učitelky Mirky Čížkové, a vedení školy. Hotovým pokladem pro každý sbor je klavírista, který se umí přizpůsobit zpěvákům i sbormistrovi. Protivínští jej našli v panu profesoru Miloslavu Mikulovi, který je zkušeným profesionálem, a dnes už víme, že je proto patřičně hýčkán. Dva „volné“ dny „bez učení“ byly skvělou školou a jen malou odměnou za celoroční úsilí, které všichni zpěváci, sbormistryně, pomocníci z řad kolegů a všichni, kteří sborovému zpěvu přejí, rádi vynakládají.


Píšťalka při ZŠ Chotoviny


1. DPS při ZŠ Protivín


DPS ZŠ Chotoviny


2. DPS při ZŠ Protivín