škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Vánoční dílna 2016

Kdo šel ve čtvrtek 8. prosince kolem Kulturního domu v Chotovinách, jistě neodolal a nahlédl dovnitř. Konala se zde Vánoční dílna 2016. O zahájení se postaraly pěvecké sbory Základní školy a Mateřské školy Chotoviny. A pak se tvořilo a tvořilo… Nabídka byla opět veliká. Pod vedením učitelek z mateřské i základní školy, maminek a babiček se pracovalo u 20 stolečků. Děti si mohly vyrobit vlastní svíčku z včelího vosku, různé ozdoby na stromeček, přáníčka, jmenovky na dárky a svícny z ovoce. Staré tradice jsme si připomněli při výrobě vizovického pečiva a zdobení perníčků. Ve velkém obležení bylo stanoviště zahrádkářů, odkud si každý odnášel vlastnoručně vyrobenou hezkou adventní vazbu. Na výrobky vytočené na hrnčířském kruhu si budeme muset několik dní počkat, nyní se suší, a až budou vypáleny, mohou si je děti vyzvednout v keramické dílně. Nad pracovními stolky se po celý večer linula příjemná vůně vánočního punče a svařeného vína. Pro děti bylo samozřejmě připraveno nealkoholické občerstvení. Aby nikdo při práci netrpěl hlady, byla přichystána spousta dobrot, které nám obětavě v době předvánočního shonu napekly maminky a babičky. Jejich jména na jmenovkách nebyla, a proto touto cestou děkujeme paní Marii Koželuhové, Ivě Vylítové, Blance Oulíkové, Janě Lorencové, Jitce Passlerové, Ireně Žilkové, Martině Mendelové, Alici Kolací, Jitce Cvrčkové, Miladě Svačinové, Haně Čermákové, Blance Veselé a Janě Křemenové. Dík patří také panu Janu Šerpánovi, který nám přivezl chvojí a krásný vánoční stromeček. Jsme rádi, že se i letošní Dílna povedla a těšíme se na setkání v příštím roce.

Obrázky z dílny najdete v naší Videokronice.