škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

DOKUD SE ZPÍVÁ…

…ještě se neumřelo. Ale nejen to. V době, kdy učitelé, ale i koordinátoři tvorby ŠVP ztrácí iluze o snadném a rychlém přechodu k „modernímu“ školství. V době, kdy i pan profesor Piťha zapomíná na to, že od starověku, a možná, že ještě dřív, zaznívá z úst starších a pokročilých Cicerův povzdech – o tempora, o mores! V této době se setkávají desítky dětí, aby se pochlubily tím, jak zpívají ve sboru.

V pátek 16. května jsme s naším školním sborem vyrazili do Protivína. Využili jsme pozvání naší kamarádky od studentských let Lenky Přástkové – učitelky a sbormistryně Dětského pěveckého sboru při ZŠ Protivín. Je to naše první výměnné vystoupení, kdy malí zpěváci vystoupí dvakrát v cizím městě. Dopoledne zazpívají pro školní posluchače, pak ochutnají oběd v jiné škole a rozejdou se s novými kamarády do jejich domovů. Večer se na hlavním koncertu představí nejen rodičům, ale i všem přátelům sborového zpěvu.

Oplátka nás čeká v pátek 13. června. Už se těšíme na nové přátele a plánujeme, jak jim zpříjemníme jednodenní pobyt v obci, kterou jistě všichni uvidí poprvé v životě. Nabízíme Vám malý závdavek a už se těšíme, že se v hojném počtu dojdete sami přesvědčit, že vzdychat nad dnešní mládeží je věc stejně ošemetná, tak jako byla i před několika tisíci lety.DPS při ZŠ Protivín - Hej, člověče boží! (Nezmaři, úprava P. Lukáš)

DPS ZŠ Chotoviny - V domě straší duch (J. Ježek, J. Werich)