škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Zjistil jsem, že většina lidí se dostane kupředu v době, kdy ostatní mrhají svým časem. (Henry Ford)

Obnova florbalového vybavení SH Chotoviny

Znak Jihočeský krajGranty Jihočeského kraje

Název projektu: Obnova florbalového vybavení SH Chotoviny
Číslo projektu: 16-03-005
Grantový program: Podpora sportu
Datum zahájení realizace projektu: 1.6. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
Rozpočet projektu: 74 600 Kč
Výše podpory: 30 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je výměna části florbalového vybavení v SH Chotoviny a tím zvýšit bezpečnost lidí při sportu. Nákup vybavení, respektive výměna starého nevyhovujícího za nové, přinese snížení rizika úrazu při florbale.

Obsah projektu:

ZŠ a MŠ Chotoviny jako provozovatel SH Chotoviny se snaží maximálně zabezpečit bezpečné provozování haly pro školní vyučování, zájmovou činnost i rekreační a výkonnostní sport. Nákupem florbalového vybavení dojde k obnově florbalového vybavení SH Chotoviny. Jedná se konkrétně o nákup nových mantinelových dílců a branek resp. výměnu starých za nové, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti v SH Chotoviny. Nákup certifikovaného vybavení je nutný kvůli využití pro organizovaný sport, kdy certifikace jednotlivých dílů je podmínkou užití při zápasech a zárukou bezpečnosti těchto dílů. Florbal je v SH Chotoviny nejprovozovanějším sportem široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že různé skupiny lidí (organizované i neorganizované) provozují takřka denně tento sport v SH Chotoviny, dochází k opotřebení vybavení a zvyšuje se riziko úrazu. Výstupy z tohoto projektu dopadnou na minimálně 600 lidí z Chotovin a okolí, kteří během jednoho roku toto vybavení používají.