škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že to nezvládneš, pokaždé máš pravdu. (Henry Ford)

Obnova florbalového vybavení SH Chotoviny

Znak Jihočeský krajGranty Jihočeského kraje

Název projektu: Obnova florbalového vybavení SH Chotoviny
Číslo projektu: 16-03-005
Grantový program: Podpora sportu
Datum zahájení realizace projektu: 1.6. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
Rozpočet projektu: 74 600 Kč
Výše podpory: 30 000 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je výměna části florbalového vybavení v SH Chotoviny a tím zvýšit bezpečnost lidí při sportu. Nákup vybavení, respektive výměna starého nevyhovujícího za nové, přinese snížení rizika úrazu při florbale.

Obsah projektu:

ZŠ a MŠ Chotoviny jako provozovatel SH Chotoviny se snaží maximálně zabezpečit bezpečné provozování haly pro školní vyučování, zájmovou činnost i rekreační a výkonnostní sport. Nákupem florbalového vybavení dojde k obnově florbalového vybavení SH Chotoviny. Jedná se konkrétně o nákup nových mantinelových dílců a branek resp. výměnu starých za nové, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti v SH Chotoviny. Nákup certifikovaného vybavení je nutný kvůli využití pro organizovaný sport, kdy certifikace jednotlivých dílů je podmínkou užití při zápasech a zárukou bezpečnosti těchto dílů. Florbal je v SH Chotoviny nejprovozovanějším sportem široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že různé skupiny lidí (organizované i neorganizované) provozují takřka denně tento sport v SH Chotoviny, dochází k opotřebení vybavení a zvyšuje se riziko úrazu. Výstupy z tohoto projektu dopadnou na minimálně 600 lidí z Chotovin a okolí, kteří během jednoho roku toto vybavení používají.