škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickouVíte že...

Uprostřed každého problému se nachází příležitost. (Albert Einstein)

Řemeslné dovednosti v ZŠ Chotoviny

Logolink EU

Název projektu: Řemeslné dovednosti v ZŠ Chotoviny
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0219
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs_č.57
Datum zahájení realizace projektu: 1.9. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015
Rozpočet projektu: 204 112,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

šablona č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Počet šablon 1
Výše dotace na 1 šablonu 204 112 Kč
Rozpočet projektu: 204 112 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Popis realizace klíčové aktivity:

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.