škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Když mi bylo pět, máma mi říkala, že klíčem ke spokojenému životu je být šťastný. Ve škole se mě pak ptali, co chci v životě dělat. Když jsem odpověděl, že být šťastný, tvrdili mi, že jsem nepochopil zadání. Opáčil jsem, že oni nepochopili život. (John Lennon)

Řemeslné dovednosti v ZŠ Chotoviny

Logolink EU

Název projektu: Řemeslné dovednosti v ZŠ Chotoviny
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0219
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs_č.57
Datum zahájení realizace projektu: 1.9. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015
Rozpočet projektu: 204 112,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

šablona č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Počet šablon 1
Výše dotace na 1 šablonu 204 112 Kč
Rozpočet projektu: 204 112 Kč

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Popis realizace klíčové aktivity:

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.