škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy. (Dalajláma)

Základní škola Chotoviny - rovné příležitosti pro všechny!

Základní škola Chotoviny – rovné příležitosti pro všechny!

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.2.15/02.0012

investmentineducation

Projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Škole se podařilo získat prostředky z globálního grantu EU OP VK z oblasti 1.2 Rovné příležitosti. Toto nám umožňuje zřídit po dobu 16 měsíců nadstandardní služby ve formě poradenského centra.  S žáky budou zaměstnanci centra řešit především jejich problémy a selhávání ve studiu. Zvýšená péče o děti by se měla tedy projevit nejen na jejich prospěchu a snaze, ale i na jejich psychické pohodě. Jejich cílem je i prevence rizikového chování i předcházení dalším rizikům. Dále budou pracovat s třídními kolektivy jak školy, tak školky. Pomáhat s kariérním poradenstvím. Další pracovníci školy budou vytvářet materiály pro práci se žáky. Prací všech zainteresovaných osob je pomáhat dětem, žákům, rodičům a učitelům.

Poradenské centrum omezilo svou činnost

 380 120 584    

 

Konzultační hodiny pro rodiče

Školní psycholog

Speciální pedagog

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

608 822 968

dle domluvy

Mgr. Marcela Zemanová

721 674 662

Úterý 8:00 - 14.30

INFORMACE O ČINNOSTI PORADENSKÉHO CENTRA

Poradenské centrum pracuje od září letošního roku.  Tvoří jej speciální pedagožka Mgr. Marcela Zemanová a psycholožka PhDr. Marta Franclová, PhD.  Nejbližší spolupracovnicí je výchovná poradkyně Mgr. Irena Bětíková, díky které se činnost poradenského centra mohla rozběhnout v podstatě v den jeho vzniku. Předává totiž poradenskému centru informace o problémech vznikajících v prostředí školy, ale i problémech mimo školu, které se ale života školy a jejích žáků týkají;  zprostředkovává komunikaci učitelů, žáků a jejich rodičů s pracovnicemi centra.

Paní Mgr. Marcela Zemanová – speciální pedagožka – pracuje s dětmi, které mají diagnostikované specifické poruchy učení.  Specifické poruchy učení se projevují potížemi ve čtení, psaní, pravopisu a počítání. Děti do poradenského centra dochází podle pevného rozvrhu a za pomoci speciální pedagožky usilují o to, aby je jejich porucha v co nejmenší míře znevýhodňovala oproti ostatním dětem, aby se ujistily, že učivo zvládnou, aby se ujistily, že na sobě mohou pracovat a zlepšovat se.

Paní PhDr. Marta Franclová, PhD. – psycholog – se věnuje dětem, které mají problémy s učením – ale nemají diagnostikovanou poruchu – neví jak si zorganizovat den, jak konkrétně se učit, …; vyslechne a poradí dětem s osobními problémy – někoho trápí chování spolužáků, někdo si přeje lépe vycházet s rodiči, někdo se chce pustit do boje s trémou a podobně; pomáhá třídním kolektivům domluvit se s učitelem či mezi sebou a podobně. Tu a tam se domluví s dětmi, které baví přemýšlet o sobě a o druhých, které baví povídat si a věnují se vaření, v rámci kterého se vedou psychologické hovory.

Poradenské centrum úzce spolupracuje s učiteli. Vzájemně si předávají informace o jednotlivých žácích a pokouší se společnými silami dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády a bez obav, aby podávaly takové výkony, se kterými budou spokojeny nejen ony, ale i jejich učitelé a rodiče.

O spokojenost rodičů pečuje poradenské centrum v rámci osobních či telefonických konzultací. Řada rodičů se obrací na centrum s prosbou o radu jak s dětmi komunikovat, jak jim býti oporou při domácí přípravě do školy, ale i o radu jak zlepšit stravovací návyky dítěte nebo jak se jim věnovat.

Po vstupních informacích nabízíme hádanku, jejíž řešení procvičí mozkové závity všech členů rodiny.

Těšíme se na Vás!                       Marcela Zemanová a Marta Franclová pracovnice poradenského centra

 

 

Einsteinova tajemná ulice

Fakta:

 •          Je 5 domů, z nichž každý má jinou barvu.
 •          V každém domě žije jeden člověk, který pochází z jiného státu.
 •          Každý z majitelů pije nápoj, kouří jeden druh cigaret a chová jedno zvíře.
 •          Žádný z nich nepije stejný nápoj, nekouří stejný druh cigaret a nechová stejné zvíře.

Nápověda:

 •          Brit bydlí v červeném domě.
 •          Švéd chová psa.
 •          Dan pije čaj.
 •          Zelený dům stojí hned nalevo od bílého.
 •          Majitel zeleného domu pije kávu.
 •          Ten, kdo kouří PallMall, chová ptáka.
 •          Majitel žlutého domu kouří Dunhill.
 •          Ten, kdo bydlí uprostřed řady domů, pije mléko.
 •          Nor bydlí v prvním domě.
 •          Ten, kdo kouří Blend, bydlí vedle toho, kdo chová kočku.
 •          Ten, kdo chová koně, bydlí vedle toho, kdo kouří Dunhill.
 •          Ten, kdo kouří BlueMaster, pije pivo.
 •          Němec kouří Prince.
 •          Nor bydlí vedle modrého domu.
 •          Ten, kdo kouří Blend, má souseda, který pije vodu.

Otázka zní: Kdo chová rybičky?

Dětem je nutné předčítat

Předčítání je jedna z činností, která napomáhá nastolovat pocit rodinné pohody. Když se předčítá, je zcela zřejmé, že rodič je tady pouze pro dítě. Nemůže totiž dělat nic jiného. Každý z nás dobře zná situaci, kdy nám dítě něco zapáleně vypráví a my u toho myjeme nádobí, vytíráme, věšíme prádlo, hrabeme se v motoru, štípeme dříví, brouzdáme po internetu, sledujeme televizi, … Když předčítáme, musíme všeho zanechat a usednout. Je to chvilka opravdového spolubytí, chvilka společného sdílení času a prostoru.

Tato chvilka může pro dítě nabýt na významu ve chvilce, kdy mu umožníme fyzický kontakt s námi. V určitém věku se děti začínají fyzickému kontaktu vyhýbat. Může to být způsobeno tím, že dítě se nechce cítit jako dítě a právě mazlení vnímá jako projev dětinskosti. Ale může to být i tím, že my jsme ten, kdo má pocit, že je na mazlení dítě už velké. Chvilka u předčítání nastoluje situaci, kdy se fyzický dotek objeví jakoby mimochodem a může trvat po celou dobu čtení.

Pozitivní emoce, které u takové chvilky prožijeme a pocítíme, dodají sílu, energii a pocit pohody nejen našim dětem, ale i nám.  A co předčítat? Cokoli.

                                                             Přejeme Vám hezké chvilky!

                                                                                Marta Franclová a Marcela Zemanová

Řešení hlavolamu: RYBIČKY CHOVÁ NĚMEC