škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Bez obav spolu

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS)

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175

Výzva 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Příjemce: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

www stránky projektu http://bos.zvas.cz/