škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy. (Dalajláma)

Bez obav spolu

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS)

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175

Výzva 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Příjemce: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

www stránky projektu http://bos.zvas.cz/