škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Výuka přírodních věd nově

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Výuka přírodních věd nově

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1.10.2016 - 30.9.2019

Celková alokace:  22. 852. 665,-Kč

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=prirodnivedy