škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek. (Theodore Roosevelt)

Výuka přírodních věd nově

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Výuka přírodních věd nově

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1.10.2016 - 30.9.2019

Celková alokace:  22. 852. 665,-Kč

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=prirodnivedy