škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Když se v životě díváš na to, co máš, vždycky můžeš mít víc. Ale když se díváš na to, co nemáš, nikdy nebudeš mít dost. (Oprah Winfrey)

Výuka přírodních věd nově

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Výuka přírodních věd nově

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1.10.2016 - 30.9.2019

Celková alokace:  22. 852. 665,-Kč

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=prirodnivedy