škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Přiznat si, že na něco nemáš, není slabost, ale velká síla. (Radek Jaroš)

Výuka přírodních věd nově

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Výuka přírodních věd nově

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1.10.2016 - 30.9.2019

Celková alokace:  22. 852. 665,-Kč

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=prirodnivedy