škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus, a kde hrozí socialismus, tam hrozí bída. (Alois Rašín)

Výuka přírodních věd nově

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše škola je zapojena do projektu Výuka přírodních věd nově

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Doba trvání: 1.10.2016 - 30.9.2019

Celková alokace:  22. 852. 665,-Kč

Příjemce: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Stránky projektu: http://www.kvalitaskoly.cz/?q=prirodnivedy