škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Jak jsme křtili a bloudili v Přátelské zahradě

Ve čtvrtek 17. září jsme se všechny družiny a školní klub sešly v Přátelské zahradě. Toto setkání jsme zahájili křtem miniknížky básniček Veselá parta, kterou napsali loňští prvňáčci s paní vychovatelkou Kaňovou. Dodatečně chceme poděkovat všem rodičům, kteří se koncem minulého školního roku sešli na našem autorském čtení, dále pak paní vychovatelce Benešové, která naši knížku doplnila vtipnými obrázky, a paní učitelce Němečkové, která se ujala křtu naší prvotiny. Básničky vám představíme na stránkách Školáka a také si ji můžete prohlédnout a přečíst v místní knihovně.
Odpoledne pokračovalo soutěží Bludiště, kde děti procházely nelehkou trasou vytýčenou mezi stromy plnou úkolů a za jejich splnění dostaly sladkou odměnu.
No a jak bývá na našich přátelských setkáních zvykem, zakončili jsme odpoledne pečením buřtíků. Počasí nám přálo, a tak příjemné odpoledne nemělo chybu. Další setkání, tentokrát v duchu jablkobraní, spojené s moštováním jablíček, nás čeká už ve čtvrtek 8. října.

Club FG 9 2015