škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. (Karel Havlíček Borovský)

Hravé klamy - hlavolamy

Dne 17. a 24. června jsme se se školní družinou vydali odpoledním vlakem do Tábora na výlet. Naším cílem byla Galerie 140, kde probíhala výstava optických klamů, hlavolamů a různých logických úkolů.

Z Chotovin jsme vyrazili ve 13 hodin a už ve vlaku jsme se moc těšili na hádanky a klamy, které nás v Táboře čekají. Po příjezdu do Tábora jsme se vydali rovnou na Žižkovo náměstí, kde jsme ještě stihli zmrzlinu, zákusek nebo jinou dobrotu, abychom se posilnili na všechny úkoly, které nás čekají.

Celá interaktivní výstava byla rozdělena do třech místností. V první místnosti jsme si mohli vyzkoušet vyndat ježka z klece, složit obrazce z dřevěných kruhů nebo pozorovat spolužáka přes skleněnou stěnu. Všude na zdech této místnosti visely grafické optické klamy, které jsme si s chutí prohlédli. Ve druhé a největší místnosti bylo umístěno šest hravých klamů, které byly zaměřeny spíše na jemnou motoriku, sluch a zrak, a ty nás také bavily nejvíce. V poslední místnosti byly vystaveny klamy tři a všechny byly zaměřeny na logické uvažování a umístění předmětu v prostoru (naskládání malých krychlí a kvádrů do velké krychle tak, aby žádný tvar nepřesahoval okraje největší krychle, nebo z různých dřevěných tvarů složit čtverec). Zdi této místnosti také nezůstaly prázdné. Zde jsme si mohli vyzkoušet znalosti z oblasti přírodovědy, matematiky nebo všeobecného přehledu.

Plni dojmů jsme se pomalu rozloučili s výstavou a vyrazili jsme pomalou procházkou na vlakové nádraží. Cestou jsme si ještě udělali několik přestávek na zmrzlinu nebo malou svačinku a potom už jsme chvátali na vlak domů. Do Chotovin na nádraží jsme dorazili chvilku před půl pátou hodinou odpolední, kde už trpělivě čekali rodiče.

Výlet se vydařil a my už se všichni těšíme na ten příští!

Hrave klamy 2015