škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo si myslí, že se učí, ten je vlasti chlouba; kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (Karel Havlíček Borovský)

Sběr starého papíru pro školní družinu

Ve školní družině už druhým rokem sbíráme od října do června starý papír. V minulém školním roce se nám spolu s vámi podařilo nasbírat papír, za který jsme dostali 8500 Kč. Je to o třetinu více než v roce předešlém a za to patří dík vám všem, kteří jste se do naší sběrové akce zapojili. Dětem jsme mohly nakoupit hračky téměř za 7000 Kč. Nejvíce jsme asi potěšily dívky s Lego Friends, ale i chlapci dostali nová Lega, vojenskou Sevu, obohatily jsme vláčkodráhu. Společnou radost měly děti z her Hádej Kdo?, Dobble, Granda aj. a prvňáčkům jsme mohly splnit přání a zakoupit jim knihu oblíbeného detektiva Vrťapky. Za 800 Kč jsme dětem pořídily nová tiskátka, šablony, modelíny, fixy a přibližně stejnou částku jsme věnovaly sladkým odměnám za soutěže, které pro děti během roku pořádáme. Ještě jednou vám všem, dětem i rodičům, mnohokrát děkujeme a věřte, že díky vaší aktivitě spojené se sběrem papíru, máme každý rok v družině o něco bohatší.  

                                                                                                                    Yvona Kaňová, Danuše Bredová, Veronika Benešová – vychovatelky ŠD

 


 newtoys