škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Škola hrou v přírodě

V sobotu 1. června jsme se sešli v družině, abychom si užili hezké dopoledne v přírodě. Paní vychovatelky pro nás v blízkém lese nafotily zajímavá místa, která jsme měli hledat. Moc se nám líbila přírodní "kimovka", kdy jsme měli za úkol zapamatovat si přírodniny a jejich umístění v mřízce. Luštili jsme zašifrované názvy květin a přiřazovali je k fotografiím za pomoci atlasu. Po cestě jsme si zahráli na fotografy. Naším úkolem bylo najít zajímavé mikrokrajiny (kůra stromů, mech, spadané listí, šiška) a přes papírový rámeček vytvořit fotku. Na chvíli jsme se stali mravenci a nakreslili jsme si mapu, kde klacíky byly mosty, jehličí hustým lesem, kamínky skálami... Nechyběly originální názvy jako Slimáčí skála, Les duchů, vesnice Na Kůře, Prudké serpentýny. Závěr naší výpravy nám trochu pokazil déšť, ale to nám nevadilo, byli jsme na cestu dobře vybaveni - pláštěnka a holínky nechyběly nikomu.