škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Přiznat si, že na něco nemáš, není slabost, ale velká síla. (Radek Jaroš)

Sběr kaštanů a starého papíru

V říjnu a listopadu proběhly v naší škole dvě sběrové akce.
První byla soutěž ve sběru kaštanů, kde se nám podařilo nasbírat přes 300 kg zimní pochoutky pro lesní zvěř. Kaštany již třetím rokem sbíráme pro jeleny v Košíně.

1. místo – Nela Šerpánová 55 kg

2. místo – 1. třída

3. místo – Marie Mikešová

Děkujeme všem žákům, rodičům, prarodičům a našim pedagogům, kteří se do sběru zapojili a zasloužili se tak o pěkný výsledek.

 

I druhá sběrová akce zaměřená na starý papír byla velmi úspěšná. Nasbírali jsme přes 500 kg druhotné suroviny a díky zvýšené poptávce a příznivým cenám ve výkupu starého papíru se nám podařilo získat více než 1300 Kč.
Každé oddělení ŠD odměnilo nejúspěšnějšího sběrače a získané prostředky budou použity na družinové akce. Další sběr proběhne určitě brzy, patrně již v prosinci. Tak už nyní můžete zahájit shromažďování nového starého papíru.

Ještě jednou vám všem děkujeme.

Y. Kaňová a I. Miloschewitschová

Kastany papir 2021