škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Když se v životě díváš na to, co máš, vždycky můžeš mít víc. Ale když se díváš na to, co nemáš, nikdy nebudeš mít dost. (Oprah Winfrey)

Les ve škola, škola v lese

 Les ve škole, škola v lese byl název pro sobotní pobyt v družině. Ráno děti dostaly seznam zážitků, které by měly prožít do 12 let. Vyrobily KPZtku a vyrazily na celé dopoledne do přírody. Zjistily, co se děje kolem stromu, zahrály si na brhlíky, proměnily se na lovce, pozorovaly hmyz, který si následně vyráběly z přírodnin. Jak se blížil oběd, chlapci s panem vychovatelem. Elhenickým vyrazili na dřevo a připravili oheň v Přátelské zahradě. Dívky pak zamířily s paní vychovatelkou Kaňovou do školní kuchyňky, kde připravily pro všechny výtečný buřtguláš. Kdo chtěl, mohl si ještě opéct buřty. Na závěr jsme si odškrtli zážitky, které jsme ten den stihli, a zahráli si společně několik her.

skola v lese 2021 3skola v lese 2021 2skola v lese 2021 1