škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! (Karel Havlíček Borovský)

Pasování prvňáčků v Přátelské zahradě

Středa 21. září byla pro naše prvňáčky velkým dnem. Ve školní družině každoročně vítáme nové kamarády pasováním. Prvňáčci přesně nevěděli, co si pod tímto pojmem představit, ale překvapení bylo veliké. Starší kamarádi ze všech oddělení připravili pro všechny krásné dárky. Ti nejstarší odpoledne zpříjemnili sportem. Připravili si soutěže, obsluhovali jednotlivá stanoviště a pro vítěze měli připravené sladké odměny. V průběhu odpoledne jsme si ještě opekli buřtíky a zazpívali si s kytarou.

Pasovani 2021