škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže. (Karel Havlíček Borovský)

Návštěva družiny v truhlářské dílně

V dnešní době získávají řemesla opět na popularitě. V běžném životě se s nimi děti již tak často nesetkávají, a tak jsme se školní družinou v rámci projektu Povolání navštívili truhlářskou dílnu.
Dětem byly představeny různé stroje, které dnes ulehčují truhlářům práci a nechyběly ani ukázky truhlářských nástrojů z dob minulých. Poznaly blíže dřevo jako výchozí materiál, jeho jednotlivé druhy a dozvěděly se, že různé druhy dřeva mají jiné vlastnosti. Proto si každý, kdo se dřevem pracuje, vybírá dřevo pro svůj záměr nejvhodnější. Nakonec si děti odnesly pár odřezků a kolíků pro vlastní výrobu.
Mockrát děkujeme panu Rostislavu Kaňovi, jehož dílnu jsme mohli navštívit.

Druzina truhlar 2021