škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. (Karel Havlíček Borovský)

Pasování prvňáčků ve školní družině

Rok s rokem se sešel a opět přišel čas na slavnostní pasování prvňáčků ve školní družině. Na začátku jsme děti přivítali, předali jim pamětní listy. Starší kamarádi předali ručně vyrobené záložky a náramky přátelství a nezapomněli jsme ani na malý sladký dárek. Vzápětí se nejen prvňáčci s nadšením pustili do soutěží, které si připravilo čtvrté oddělení. Děti plnily úkoly na jedničku a některé soutěže si zopakovaly i několikrát. Jednoznačně největší úspěch měla střelba na branku. Jelikož nám počasí přálo a my využili prostory Přátelské zahrady, mohli jsme pasování zakončit opékáním buřtíků.
Za hezké odpoledne bych chtěla za prvňáčky poděkovat jejich starším kamarádům, kteří si připravili nejen soutěže, ale i milé dárečky.

Pasovani 17