škola, která se nestydí za to, že bývá nazývána vesnickou

Víte že...

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete. (Karel Havlíček Borovský)

Malá školská rada pro rok 2019/2020

Ve čtvrtek 24. října se ve čtvrt na osm sešla poprvé ve školním roce Malá školská rada. Noví zástupci byli s pomocí paní ředitelky a paní učitelky Němečkové seznámeni se svými povinnostmi. Podařilo se nám jednohlasně zvolit předsedu i místopředsedu rady. Dozvěděli jsme se o svých úlohách a pravomocech. Jestli chceme ve škole něco změnit, musíme se spojit a spolupracovat a hlavně se nebát vyjádřit své nápady.
Od účasti na jednáních Malé školské rady očekáváme, že budeme moci vyjadřovat své názory, návrhy a že budeme řešit různé problémy a měnit školu.
Budeme moci přetlumočit přání nebo stížnosti spolužáků zástupcům z ostatních tříd a také můžeme spolužáky seznámit s tím, co se na radě projednávalo. Chtěli bychom pomoci tomu, aby se ve škole všichni měli dobře.
Barbora Žilková
Klaudie Plachá
Mikuláš Vácha

parliament ch